Gwarancja

http://www.serwisdmuchaw.pl/static/img/page/linia.png
http://www.serwisdmuchaw.pl/static/img/page/linia.png
http://www.serwisdmuchaw.pl/static/img/page/linia.png

Gwarancja

http://www.serwisdmuchaw.pl/static/img/page/linia.jpg


W ramach gwarancji firma 
EKOSIN Serwis świadczy usługi napraw gwarancyjnych. Części, w których ujawniono wady ukryte mogą zostać wymienione przez firmę EKOSIN Serwis. Natomiast niezbędne naprawy będą wykonywane u użytkownika lub w hali serwisowej firmy. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki, przedmiot zostanie odesłany do producenta lub jego oddziału. 

Gwarancja poremontowa udzielana jest zgodnie z zapisem w protokole uruchomienia maszyny standardowo na okres 6 miesięcy. Gwarancja udzielona zostaje tylko na wykonane przez firmę EKOSIN Serwis prace oraz części maszyny, które były wymienione w trakcie naprawy, a nie zostały wyłączone z gwarancji ze względu na ich właściwości lub sposób zastosowania powodujący ich naturalne zużycie. Uzyskaną gwarancję można przedłużyć stosując się do zaleconych terminów wykonania przeglądów.

 

Warunkiem utrzymania gwarancji  jest systematyczne dokonywanie przeglądów. Przeglądy są w pełni odpłatne i obejmują kontrolę dynamiki dmuchawy oraz pomiary luzów.

 

Pierwszy przegląd powinien odbyć się po 500 rbh eksploatacji lub po max. 6 miesiącach od uruchomienia dmuchawy.

 

Następne przeglądy należy dokonywać co 2000 rbh.